Learning

Languages

เพื่ออรรถรสในการรับชม Good TV
คุณสามารถเลือกเสียงภาษา (Audio) ไทย อังกฤษ และจีน
คำบรรยาย (Subtitle) ไทย อังกฤษ จีน และพม่า ตามตารางข้างล่าง 


  


เลือกเสียงภาษา (Audio) ได้อย่างไร
1. กดปุ่ม AUDIO ที่รีโมท
2. เลือกเสียงภาษาได้ตามต้องการ


เลือกคำบรรยาย (Subtitle) อย่างไร ?
1. กดปุ่มสีฟ้าที่รีโมท เพื่อเลือกคำบรรยาย (Subtitle)
2. เลื่อนแถบมาที่ Thai > กด OK


การตั้งค่าภาษา
1. กดเมนู เพื่อเข้าสู่ การตั้งค่าระบบ

2. เลือก ตั้งค่าเสียง (Audio) และคำบรรยาย (Subtitle) ได้ตามต้องการ

ชอบเสียงไทย – ซับไทย

ชอบเสียงอังกฤษ – ซับไทย

ชอบเสียงอังกฤษ – ซับจีน

ชอบเสียงไทย – ซับพม่า

ชอบเสียงอังกฤษ – ซับพม่า

ชอบเสียงอังกฤษ

วิธีปิด คำบรรยาย (Subtitle)

 


 

Learning

English

with Good TV

 อายุยิ่งน้อย
สมองยิ่งพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

 

ภาษาคือหน้าต่างแห่งโอกาส?

“เด็กอายุ 7 ขวบ ในประเทศเพื่อนบ้านที่ติดๆ กับเรา สามารถอ่าน Harry Potter (ภาษาอังกฤษ) เล่มหนา จบไป 3 เล่ม” …
“ประชากรของเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทยได้ !!” ..

เรื่องเล่าจากเพื่อนที่ทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน อ่านแล้วน่าคิด แล้วเราจะปรับตัว ได้อย่างไร?
หากเรารู้และเข้าใจพัฒนาการของสมองเด็ก เด็กก่อน 5 ขวบ เป็นเวลาทองของการเรียนรู้ภาษาต่างๆ รวมทั้งสามารถเลียนเสียงสำเนียงต้นแบบได้ หากเขาได้ โอกาสดู ฟัง อ่าน และพูดตั้งแต่เด็ก เขาจะเก่งได้หลายภาษา

วิธีหนึ่งที่ ให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายคือการดูทีวี แต่เด็กเล็กก่อน 5 ขวบ ไม่ควรดูทีวีหากดูการ์ตูน เล่นเกม จะทำให้เป็นโรคสมาธิสั้น เพราะภาพเคลื่อนไหวเร็ว

หากเลือกได้ … ควรอ่านหนังสือ หรือดูทีวีที่ให้ภาพที่ช้า ซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อการพัฒนาสมองของเด็ก เป็นเครื่องมือให้พ่อแม่ สอนสี สอนนับเลข สอนสะกดคำ สำหรับในประเทศไทย เรามีช่อง Baby TV ซึ่งเป็นช่องรายการโทรทัศน์ที่ผลิตจากประเทศอังกฤษ ภายใต้การควบคุมของนักจิตวิทยาเด็ก ที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กเล็กก่อนวัย 5 ขวบโดยเฉพาะ

เมื่อโตขึ้นควรเลือกอ่านหนังสือสารคดี หรือชมสารคดีชีวิตสัตว์ ฟังเสียงภาษาอังกฤษ ตามด้วยสารคดีหลากหลาย ชีวิตสัตว์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ ฯลฯ เพื่อเปิดโลกทัศน์ .. ส่วนวัยรุ่นควรเสริมสารคดีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งในประเทศไทยเรา มีช่องเพื่อการนี้โดยเฉพาะคือ MySci

สำคัญคือต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิด ยิ่งเล็กยิ่งดี เรามักจะคิดว่าเด็กคงไม่เข้าใจ แต่ตอนเด็กก่อน 5 ขวบนี้ เป็นเวลาทองของลูกๆ คุณ ให้เขาฟังเสียงภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยคุยกับเขาเป็นภาษาไทย (และภาษอังกฤษ ด้วยจะดีมาก) เพื่อให้ได้เรียนรู้อย่างน้อย 2 ภาษา .. เด็กๆ ควรจะได้รับการพัฒนาสมองจนถึงอายุ 18 ปี เป็นอย่างน้อย สมองคนเราจะเริ่มพัฒนายากขึ้นเมื่ออายุ 25 ปี ขึ้นไป