ติดตั้ง Good TV สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมัครวันนี้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
*เพื่อประโยชน์ของคุณลูกค้า กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

รูปแบบการสอบชิงทุน eListening

รูปแบบการสอบชิงทุน eListening เป็นอย่างไร?

การทดสอบ ทฤษฎี ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีสำรวจโลก ถือเป็นแหล่งความรู้สาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยี สถาปัตยกรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของคนไทยผ่านทางสื่อโทรทัศน์ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

นักเรียนทุกคนสามารถเตรียมตัวเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านทางช่องรายการสารคดีสำรวจโลกได้ โดยเริ่มจากการฝึกฟัง Sound Track และเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ เพื่อให้มีทักษะการฟังภาษาอังกฤษที่ดี เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ก็สามารถสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยเนื้อหาของข้อสอบจะมาจากสารคดีที่ออกอากาศในรายการสำรวจโลก

รูปแบบการสอบ

ส่วนที่ 1 การทดสอบ ทฤษฎี ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีทางช่องรายการสำรวจโลก 

ข้อสอบ มีทั้งหมด 2 เซ็ตๆ ละ 3 เรื่อง
ในวันเข้าสอบ ผู้สมัครสอบต้องทำข้อสอบ 1 เซ็ต (โดยผู้คุมสนามสอบจะเป็นผู้จัดเซ็ตให้แบบสุ่ม)
ใน 1 เซ็ต ประกอบด้วยข้อสอบจากการรับชมสารคดี 3 เรื่องๆ ละ 20 รวม 60 ข้อ
ระยะเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 1 ชั่วโมง

ในวันสอบจะไม่มีการเปิดสารคดีให้ชม ผู้สอบต้องเตรียมความพร้อมในการสอบโดยสามารถดูวิดีได้ ที่นี่

โดยมีศูนย์สอบดังนี้

ศูนย์สอบส่วนกลาง-กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
ศูนย์สอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย / จังหวัดเชียงใหม่ / จังหวัดลำปาง / จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์สอบภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดเพชรบุรี / จังหวัดลพบุรี / จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดนครปฐม
ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา / จังหวัดขอนแก่น / จังหวัดอุบลราชธานี / จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์สอบภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา / จังหวัดชลบุรี / จังหวัดระยอง / จังหวัดจันทบุรี ศูนย์สอบภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์รธานี / จังหวัดนครศรีธรรมราช / จังหวัดสงขลา / จังหวัดภูเก็ต

ส่วนที่ 2 การทดสอบ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้ผ่านการสอบทฤษฎี / คะแนนผ่านทฤษฎีไม่น้อยกว่า 70%)

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


รายละเอียด> รูปแบบการสอบ> วิดีโอใช้สอบ> คลิกสมัคร>


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2300-4543 ต่อ 3555

E-mail : dechavrp@au.edu

Line ID : @abac


ข้อมูลผู้สนับสนุนโครงการ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รายการสำรวจโลก
บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด

Good TV ช่วยพัฒนา สมองลูกน้อยได้อย่างไร

Play
Slider

Good TV ช่วยพัฒนา สมองลูกน้อยได้อย่างไร

ในทางการแพทย์ เด็กก่อน 4 ขวบ ควรดูภาพนิ่ง ฟังนิทานจากพ่อแม่เพื่อสร้างจินตนาการ ไม่ควรดูทีวี เล่นเกมคอมพิวเตอร์ เพราะภาพเคลื่อนไหวเร็ว จะทำให้ใยสมองไม่พัฒนา ส่งผลให้เกิดปัญหาสมาธิสั้น

ใยสมองของเด็กจะถูกสร้างและเชื่อมต่อ โดยพัฒนาจากด้านหลังศีรษะมาสู่ด้านหน้า ในแต่ละช่วงวัยหากไม่ให้การเลี้ยงดูที่ถูกต้อง ลูกน้อยของคุณก็จะขาดคุณสมบัติที่ควรมีตามวัยไป

เด็กวัยก่อน 4 ขวบต้องเรียนรู้ด้านภาษา คุณสามารถสอนให้เขาพูดได้หลายภาษาในช่วงนี้ เด็กวันก่อน 8 ขวบต้องเรียนรู้เรื่อง ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม

เด็กก่อน 4 ขวบหากหลีกเลี่ยงการดูทีวีไม่ได้ Good TV มีเครื่องมือที่ดีให้พ่อแม่ใช้ในการสอนลูกน้อยด้วยช่อง Baby TV ที่ออกแบบและผลิตรายการภายใต้คำแนะนำของแพทย์ และนักจิตวิทยาเด็ก รายการจะใช้ภาพเคลื่อนไหวช้า มีเสียงดนตรี สอนนับเลข สอนตัวอักษร เพื่อให้สมองของลูกน้อยได้พัฒนาตามวัยอย่างเต็มที่ 

สำหรับเด็กก่อน 8 ขวบ Good TV จัดให้ดูชีวิตสัตว์ ด้วยช่อง Animal Show เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง ความเมตตา ความอ่อนโยน เมื่อโตขึ้นก่อน 12 ขวบ จัดให้ดูสารคดีเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมจากทั่วทุกมุมโลกด้วยช่องสำรวจโลก

ส่วนวัยรุ่นก่อน 18 ปี เรียนรู้และเสริมสร้างจิตนาการ เติมความคิดสร้างสรรค์ และความคิดมีเหตุผล ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางช่อง MySci

นอกจากนี้ยังเสริมด้วยความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมไทยอันดีงาม ได้เห็นประเทศไทยที่แตต่างจากที่เคยเห็น ทำให้รู้จักรากเหง้าของไทย ด้วยช่องของดีประเทศไทย

ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของ Next Step ที่สร้าง Good TV เพื่อเป็นโครงข่ายทีวีสำหรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย และเป็นสื่อทีวีที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว ด้วยเนื้อหารายการที่หลากหลาย ครบครันทั้งสารคดี บันเทิง ข่าวสาร ที่มีคุณภาพ ด้วยราคาที่ทุกครอบครัวสามารถเข้าถึงได้ เพียงเดือนละ 300 บาทเท่านั้น

รีวิว Good TV ลูกค้าที่ชอบดูหนังช่อง Fox Good TV เปิด 8 โรงหนัง เพิ่มความบันเทิงถึงบ้าน

Play
Slider


เสียงจากลูกค้าที่ชอบดูหนังช่อง Fox Good TV เปิด 8 โรงหนัง เพิ่มความบันเทิงถึงบ้าน

คุณกวาง : ก่อนหน้านี้กวางได้ติดตั้งของเจ้าอื่นมา ซึ่งแบบว่ารายจ่ายก็ต้องจ่ายไปทุกเดือนมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราได้รับ ก็เลยมองหาว่า… เอ้ยจะติดตั้งอะไรดีก็เลยมาเจอกู๊ดทีวีที่แบบ…เฮ้ย มันตอบโจทย์นะมันมีช่องหนังที่เราเป็นคนชอบดูหนัง จ่ายรายเดือน 300 บาทเองก็เลยแบบลองติดตั้งดู

ส่วนตัวชอบดูช่องอะไร
คุณกวาง : FOX ACTION เพราะว่าเป็นคนชอบดูหนังแอ๊คชั่นอยู่แล้ว ซึ่งตอนนี้ที่ดูแล้วประทับใจก็คือ Black Panther เพราะว่าตอนที่เข้าโรงไม่ได้ดูก็เลยแบบ…อ่ะ! ได้มาดูที่ช่องนี้แล้วแบบเอ้ยโอเค…. เอ้ออีกอย่างนึงที่ชอบก็คือเราสามารถที่จะดูเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นซับไตเติ้ล

ดูช่องสารคดี
คุณกวาง : ถ้าเป็นช่องสารคดีนะคะส่วนใหญ่กวางก็จะดู Nat Geo Wild แล้วก็สำรวจโลกเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนกับได้เปิดหูเปิดตา ได้เห็นการใช้ชีวิต สิงค์โตที่มันหาคู่อะไรอย่างเงี๊ยะ แล้วอีกอย่างนึงนะคะคือ ที่บ้านเนี่ยเป็นทีวีจอใหญ่ 50, 60 นิ้วอ่ะ พอมันเปิดดูหนังปุ๊ปมันยิ่งแบบได้บรรยากาศเหมือนในโรงหนังแล้วภาพมันคมชัดมันเลยแบบ เฮ้ยมันเจ๋งว่ะ

ดูช่องนันเทิงชื่อดัง
คุณกวาง : นอกจากช่องหนังที่กวางชอบใช่ไหมยังมี Fox life รายการเกมส์โชว์ต่างๆอ่ะคะโดยเฉพาะ เดอะวอยซ์ เพราะว่ากวางชอบร้องเพลงอยู่แล้ว อเมริกาเค้ามีอย่างไงเราก็ได้ดูแบบเค้า มันเลยแบบ..มันดีมากอย่างเนี๊ย ก็แนะนำกันคะและที่สำคัญมีมาสเตอร์เชฟด้วย สำหรับคนที่แบบว่าชอบทำอาหารก็เพลินๆดี

แนะนำให้ติดตั้ง
คุณกวาง : กวางก็อยากแนะนำนะค่ะให้มาติดตั้ง กู๊ดทีวีเพราะว่ากู๊ดทีวีเนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบดูหนังเหมือนกวางและอีกอย่างนึงคือคุ้มค่ากับราคานะคะแค่พียงจ่ายเดือนละ 300 บาทเท่านั้นเอง

รีวิว Good TV มีลูกน้อยที่บ้าน เพราะเด็กตั้งแต่วัย 0-4 ขวบ ต้องมีพัฒนาการสมองอย่างต่อเนื่อง

Play
Slider

เสียงจากลูกค้าที่มีลูกน้อยที่บ้าน เพราะเด็กตั้งแต่วัย 0-4 ขวบ ต้องมีพัฒนาการสมองอย่างต่อเนื่อง

เสียงจากผู้ใช้จริง
คุณทัสสพันธ์ : รายการของกู๊ดทีวีเนี่ยมีรายการที่หลากหลายนะฮ่ะ เอ่อ..มีทั้งรายการหนัง รายการสารคดีที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆ ดูแล้วให้ความบันเทิงสำหรับครอบครัวเป็นอย่างมาก การจ่ายรายเดือนเนี่ยเพียง 300 บาท ก็วันละ 10 บาทต่อวัน

มีช่องรายการสำหรับเด็ก
คุณทัสสพันธ์ : ช่องของเบบี้ทีวีนะครับซึ่งก็เป็นช่องที่ผมเปิดให้น้องพอลนะครับตอนนี้อายุ 2 ขวบ ดูเป็นประจำ มันเป็นอนิเมชั่นที่เคลื่อไหวไม่เร็ว เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้น้องเค้าสามารถดูแล้วก็ตามเรื่องราวของการดำเนินของคอนเทนท์เนี่ยได้ทัน

สารคดีที่ลูกชื่อชอบ
คุณทัสสพันธ์ : ส่วนใหญ่ผมจะเปิดตัว Animal show แล้วก็สำรวจโลกให้กับลูกๆดูเพราะว่าภาพคมชัดระดับ full HD เวลาเด็กๆดูแล้วเนี่ยเค้าบอกว่าเหมือนอยู่ในสวนสัตว์จริงๆ

ส่วนตัวชอบดูช่องไหนบ้าง
คุณทัสสพันธ์ : ส่วใหญ่ก็จะดู Fox movies กับ Fox Action ซึ่งก็เป็รายการที่มีหนังใหม่นะฮ่ะอย่าง เช่น AVENGERS ในระดับภาพที่ full HD ก็ถ้าได้มีโอกาสดูกันเป็นครอบครัวนะครับทางผมก็จะชอบดูช่อง Fox Family เป็นช่องที่มีคอนเทนท์ที่…เป็นประโยชน์ไม่มีความรุนแรงและเลือกภาษได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เรียนรู้ภาษาไปในตัวด้วย

แนะนำให้ติดตั้ง
คุณทัสสพันธ์ : สำหรับคนที่กำลังหาช่องรายการดีๆที่เป็นประโยชน์ให้ทั้งความบันเทิง ความรู้ ก็ขอแนะนำให้ติดกู๊ดทีวี

รีวิว Good TV ครอบครัวใหญ่ ดูสาระและบันเทิงทั้งบ้าน

Play
Slider


เสียงจากลูกค้าซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ ดูสาระและบันเทิงทั้งบ้าน

Good TV ใส่ใจทุกครอบครัว มอบความอบอุ่น ให้ดูสะระและความบันเทิงกันทั้งบ้าน

เสียงจากผู้ใช้จริง
คุณศิรศักดิ์ : คือกู๊ดทีวีเนี่ยตอบโจทย์ของที่บ้านนะครับบวกกับคุณภาพของภาพกับราคาเนี่ยมันคุ้มค่าอ่ะครับ

ส่วนตัวชอบดูช่องอะไร
คุณศิรศักดิ์ : ส่วนตัวผมอ่ะนะครับชอบดูช่อง Fox movies เพราะมีหนังใหม่เข้ามาตลอดแล้วก็อีกช่องนึงก็จะเป็นช่อง Fox Thai ที่มีซีรี่ส์เป็นตอนสั้นๆ ใช้เวลาไม่นานและที่สำคัญนะครับมันจะฉายพร้อมกันกับอเมริกา

ช่องที่ลูกๆชอบดู

ศุภชัย เมธาศิลวัต : ชอบดูสารคดีจากช่องสำรวจโลกHD ครับได้ภาพที่คมชัดระดับHD ได้ความรู้ใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกครับ อย่างวันหยุดผมชอบดูเป็นซีรี่ส์ครับ ช่อง Fox Thai เรื่อเอ็นซีไอเอสครับ เพราะว่า เพราะว่ามี้เรื่องราวที่ตื่นเต้นครับ ให้ลุ้นตลอดเวลา
ศุภิสรา เมธาศิลวัต : หนูชอบดูช่องเบบี้ทีวีค่ะ มีการ์ตูนที่หนูชอบเยอะแยะเลย หนูดูแล้วได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยค่ะ สนุกค่ะ
ศศิภ เมธาศิลวัต : ชอบดูช่อง Animal show เนื่องด้วยหนูมีหมาเวลาหนูดูหมาก็จะมาดูด้วย

แนะนำให้ติดตั้ง
คุณศิรศักดิ์ : สำหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่ๆอย่างผมนะครับแนะนำให้ติดกู๊ดทีวีคุณจะได้เอ่อ…ช่องที่หลากหลาย ราคาที่คุ้มค่าเพียง 10 บาทต่อวัน ขอแนะนำกู๊ดทีวีครับ

Good TV เราเชื่อว่า การสร้างแรงบันดาลใจมีได้ทุกที

Play
Slider

Good TV เราเชื่อว่า การสร้างแรงบันดาลใจมีได้ทุกที เราเชื่อว่า การเดินตามฝัน ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ  เราเชื่อว่า การดูแลคนที่เรารัก ได้ผลลัพธ์ดีเสมอ  เราเชื่อว่า ศักยภาพสร้างได้ เมื่อมีการเรียนรู้

Good TV เราเชื่อว่า เทคโนโลยีอย่างเดียว ไม่เพียงพอ

Play
Slider

Good TV เราเชื่อว่า เทคโนโลยีอย่างเดียว ไม่เพียงพอ ความบางของอุปกรณ์ สัญญาณความถี่ที่กว้างขึ้น ความคมชัดระดับ Full HD  และความสามารถ ในการรับชมได้ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ สิ่งเหล่านี้่อาจไม่สำคัญ หากคุณได้สัมผัสเทคโนโลยี ที่มาพร้อมกับเนื้อหาที่มีคุณภาพ