ดู สารคดี นักล่าผู้ยิ่งใหญ่ ตอน กอริลลา

พบกับการดำรงชีวิตของกอริลล่าภูเขา ลิงขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในป่าฝนบริเวณใกล้กับภูเขาไฟในแอฟริกา ซึ่งพวกมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ จากการล่าของมนุษย์ ติดตามได้ใน สารคดี นักล่าผู้ยิ่งใหญ่ ที่ Good TV