ดู สารคดี กำเนิดชีวิตกลางป่าใหญ่ ตอนพิเศษ 2

ลูกสัตว์ตัวน้อย ต้องพยายามอยู่รอดให้ได้ในช่วงชั่วโมงแรกอันตรายของชีวิต และพยายามยืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้ แต่พวกมันคงทำไม่ได้ หากไม่มีแม่ที่เป็นทั้งผู้นำและที่ปรึกษา แหล่งอาหารรวมทั้งแหล่งความสบาย ทารกน้อยแห่งป่าแอฟริกา
ต้องเผชิญความท้าทายมากมาย ในการเดินทางแห่งชีวิต ติดตามได้ใน สารคดี กำเนิดชีวิตกลางป่าใหญ่ ที่ Good TV