ดู สารคดี กำเนิดชีวิตกลางป่าใหญ่ ตอนพิเศษ 3

การมีทั้งรังที่อบอุ่นและพ่อแม่ที่เอาใจใส่ จะทำให้ลูกสัตว์ป่าในแอฟริกา สามารถเจริญเติบโตได้อย่างดีในโลกของป่า
ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอันโหดร้าย พันธุกรรมที่ดีของสัตว์ที่มีความสามารถในการสร้างบ้าน จะพาพวกมันไปสู่อนาคต
ที่สดใส ได้อย่างแน่นอนติดตามได้ใน กำเนิดชีวิตกลางป่าใหญ่ ที่ Good TV