ดู สารคดี ชีวิตมหัศจรรย์แห่งนามิเบีย

พบกับการดำรงชีวิตของสัตว์นานาชนิด ในดินแดนทุ่งหญ้าสะวันน่าของประเทศนามิเบีย ไม่ว่าจะเป็น อิมพาลา ช้าง ลิงเวอร์เว็ต และนกกระทุง ติดตามได้ใน สารคดี ชีวิตมหัศจรรย์แห่งนามิเบีย ที่ Good TV