ดู สารคดี ทะเลสาบบนหลังคาโลก ตอนที่ 1

เดินทางขึ้นไปบนยอด เพื่อสำรวจหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด บ้านของสิ่งมีชีวิตนานาสายพันธุ์ ติดตามได้ใน สารคดี ทะเลสาบบนหลังคาโลก ที่ Good TV