ดู สารคดี ท่าเรือแห่งอนาคต

อีก 10 20 ปี ข้างหน้า ท่าเรือจะเป็นอย่างไร มนุษย์ยังคงทำหน้าที่ควบคุมสิ่งต่างๆ อยู่ในท่าเรืออีกหรือไม่ หรือจะมีเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามามีบทบาทแทนที ติดตามได้ใน สารคดี ท่าเรือแห่งอนาคต ที่ Good TV