ดู สารคดี ผืนป่าแห่งไอดาโฮ

ณ ใจกลางรัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา มีผืนป่าใหญ่ไพศาลอยู่ล้อมรอบแม่น้ำคดเคี้ยวสายใหญ่ ที่รู้จักกันในชื่อ ริเวอร์ ออฟ โน
รีเทิร์น สายน้ำที่ทุกชีวิตในป่าล้วนต้องพึ่งพาอาศัย ติดตามได้ในสารคดี ผืนป่าแห่งไอดาโฮ ที่ Good TV