ดู สารคดี พัฒนาการของชีวิต ตอนที่ 2

ติดตามกันต่อกับการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ เมื่อเวลาผ่านไปเซลล์นับล้านในร่างกายมีการเสียหายและถูกแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่ ศึกษาการทำงานของระบบร่างกายมนุษย์ ในสารคดี พัฒนาการของชีวิต ที่ Good TV