ดู สารคดี ภารกิจคิดค้นพบ ตอนที่ 120

พบกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่นำไปสู่การค้นพบสิ่งแปลกใหม่ ติดตามได้ใน สารคดี ภารกิจคิดค้นพบ ที่ Good TV