ดู สารคดี ภารกิจคิดค้นพบ ตอนที่ 105

พบกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่นำไปสู่การค้นพบสิ่งแปลกใหม่ ติดตามพร้อมกันได้ใน สารคดี ภารกิจคิดค้นพบ
ที่ Good TV