ดู สารคดี ฤดูกาลแห่งป่าใหญ่ ตอนที่ 1

อุทยานเอเวอร์เกลดส์ ป่าเขตกึ่งร้อนบนคาบสมุทรฟลอริดา พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยสัตว์ต่างชนิด ทั้งนักล่าและสัตว์ป่าใกล้
สูญพันธ์ แต่สิ่งที่เหมือนกันนั้น คือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด พบกับความสวยงามของป่านี้ ในสารคดี ฤดูกาลแห่งผืนป่า
ที่ Good TV