ดู สารคดี สวนแห่งอนุสรณ์

อนุสรณ์สถาน สถานที่บอกเรื่องราวความสำคัญในอดีต บริเวณโดยรอบของอนุสรณ์สถานจะมีความงดงามเพียงใด มีการจัดการกันอย่างไรติดตามได้ใน สารคดี สวนแห่งอนุสรณ์ ที่ Good TV