ดู สารคดี สัญลักษณ์แห่งอำนาจ ตอน แคทเธอรีน

ในประวัติศาสตร์มีบุคคลสำคัญมากมายที่มีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ย้อนเวลาดูเรื่องราวเบื้องหลังของราชินีแคทเธอรีนที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับจักรวรรดิรัสเซีย ติดตามได้ในสารคดี สัญลักษณ์แห่งอำนาจ ที่ Good TV