ดู สารคดี สัตว์คล้ายมนุษย์ ตอนที่ 3

เดินทางสู่แอฟริกา ดินแดนที่เต็มไปด้วยไพรเมตหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งพวกมันต้องเอาตัวรอดด้วยการเข้ามาหาอาหารในพื้นที่ของมนุษย์ เนื่องจากที่อยู่ตามธรรมชาตินั้นเริ่มลดน้อยลง ติดตามได้ใน สารคดี สัตว์คล้ายมนุษย์ ที่ Good TV