สารคดี กำเนิดดินแดนใหม่ ตอนที่ 2

ดู สารคดี กำเนิดดินแดนใหม่ ตอนที่ 2

โลกใต้น้ำกำลังจะถูกเปิดเผย นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก กำลังสร้างแผนที่ใต้พื้นหมาสมุทร พวกเขาจัดเก็บข้อมูลเพื่อสร้างภูมิทัศน์ของพื้นที่ใต้มหาสมุทร โดยนำข้อมูลล่าสุดทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับการสร้างภาพ แอนนิเมชั่นของคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างภาพของภูมิประเทศใต้พื้นสมุทรขึ้นอย่างละเอียด ติดตามได้ใน สารคดี กำเนิดดินแดนใหม่ ที่ Good TV