ดู สารคดี ออกเดินทางสู่ใจกลางป่า ตอนที่ 21

ติดตามเรื่องราวของเสือโคร่งอามูร์ ซึ่งเป็นเสือสายพันธุ์ย่อยของเสือโคร่ง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังหลงเหลืออยู่ มีถิ่นฐานอยู่บริเวณป่าสนไทก้า แถบชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น ทางเขตสหพันธ์ตะวันออกไกลของรัสเซีย แต่ปัจจุบันมีเหลืออยู่ในจำนวนน้อยมาก ซึ่งเกิดจากถิ่นที่อยู่อาศัย และเหยื่อที่ลดลงจากฝีมือมนุษย์ ติดตามได้ใน สารคดี ออกเดินทางสู่ใจกลางป่า ที่ Good TV