ดู สารคดี ออกเดินทางสู่ใจกลางป่า ตอนที่ 23

ติดตามวงจรชีวิตหมีสีน้ำตาลที่อยู่ตามเทือกเขาคาร์เพเทียนของยุโรป ที่เริ่มตั้งแต่ออกจากจำศีลในถ้ำ จนกลับไปสู่การจำศีลในฤดหนาวอีกครั้ง ติดตามได้ใน สารคดี ออกเดินทางสู่ใจกลางป่า ที่ Good TV