ดู สารคดี ออกเดินทางสู่ใจกลางป่า ตอนที่ 25

ติดตามวงจรชีวิตช้างป่า นักสำรวจและนักวิจัยจึงพยายามบันทึกภาพพวกมัน เพื่อศึกษาเรื่องราวของพวกมันให้มากขึ้น ติดตามได้ใน สารคดี ออกเดินทางสู่ใจกลางป่า ที่ Good TV