สารคดี อุทยานมหาสมุทร ตอนที่ 3

ดู สารคดี อุทยานมหาสมุทร ตอนที่ 3

ระบบนิเวศในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ มอนเตรีย์ เบย์ เคยถูกทำลาย แต่การฟื้นฟูทางธรรมชาติ และความช่วยเหลือจากมนุษย์ คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ที่นี่กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ติดตามได้ใน สารคดี อุทยานมหาสมุทร ที่ Good TV