ดู สารคดี อุทยานมหาสมุทร ตอนที่ 2

ฟลอริด้า คีย์ เป็นบ้านสำหรับสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ล้วนพึ่งพาสายใยระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน นักอนุรักษ์นิยมเรียกการเดินทางระหว่างที่อยู่อาศัยนี้ว่า ระเบียงแห่งชีวิต เพื่อรักษาและปกป้องสิ่งเหล่านี้
พวกเขาได้สร้างห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องกันขึ้น ติดตามได้ใน สารคดี อุทยานมหาสมุทร ที่ Good TV