ดู สารคดี ท่องป่าอเมริกา ตอน แกรนแคนยอนซาฟารี

แกรนด์แคนยอน ดินแดนหินผาและหุบเหว สถานที่แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่หุบเขา แต่ยังเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายติดตามได้ใน สารคดี ท่องป่าอเมริกา ที่ Good TV