สารคดี การเผชิญหน้าสุดอันตราย ตอน แรงกัดของสัตว์ประหลาด

ดู สารคดี การเผชิญหน้าสุดอันตราย ตอน แรงกัดของสัตว์ประหลาด

ภารกิจต่อไป คือการศึกษาสัตว์ที่มีแรงกัดมากที่สุดในโลกชนิดต่างๆ เขาต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องฟันและเหงือก เพื่อวิเคราะห์เทคนิคการล่าเหยื่อและแรงกัดของสัตว์เหล่านี้ ติดตามได้ใน สารคดี การเผชิญหน้าสุดอันตราย ที่ Good TV