สารคดี ไขความลับแมลงนำโรค

Date : 31/12/19
Time : 20.00 น.

เราอยู่ร่วมกับแมลงมากมายบางชนิดหายใจผ่านกระดูก มันชิมอาหารผ่านเท้าของมัน และตอนนี้มันกำลังบุกเข้าบ้าน และอาจสร้างความลำบากให้กับเราได้