สารคดี ฉลามแห่งศตวรรษที่ 21

วันที่ฉาย : 29/02/20

เวลาฉาย : 19.00 น. - 20.00 น.

เปิดเผยความลับของ ฉลามเสือ นักล่าที่มีการปรับตัวที่เยี่ยมยอด แต่ในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงจากฝีมือมนุษย์ส่งผลต่อทุกสายพันธุ์บนโลก จะมีหนทางใดที่จะช่วยรักษาเผ่าพันธุ์ของพวกมันเอาไว้ได้ ร่วมติดตามเรื่องราวได้ในสารคดี ฉลามแห่งศตวรรษที่ 21