ไขอดีตจากต่างดาว ตอน ข้อความจากต่างดาว

วันที่ฉาย : 17/01/20

เวลาฉาย : 21.00-22.00

สิ่งลึกลับและการสื่อสารจากนอกโลก ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันของนักบินอวกาศ ทฤษฎีที่ว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวได้ส่งสารมาถึงมวลมนุษย์นั้นจริงหรือไม่ ติดตามได้ในสารคดี ไขอดีตจากต่างดาว ตอน ข้อความจากต่างดาว