ไขอดีตจากต่างดาว ตอน ป้อมปราการโบราณ

วันที่ฉาย : 25/01/20

เวลาฉาย : 21.00-22.00

วิถีชีวิตอารยธรรมที่สร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องพึ่งกลไกเทคโนโลยีของคนสมัยโบราณ พวกเขาสามารถจัดการกับความอยู่รอดได้อย่างไร ร่วมติดตามได้ในสารคดี ไขอดีตจากต่างดาว ตอน ป้อมปราการโบราณ