เสียงเตือนใต้สมุทร

วันที่ฉาย : 12/01/20

เวลาฉาย : 20.00-21.00

พื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกเรานั้นถูกปกคลุมด้วยท้องทะเล แต่ในวันนี้ระบบนิเวศใต้ทะเลหลายแห่งเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากฝีมือของมนุษย์ ตั้งแต่ปลาต่างถิ่นที่ทำลายสายพันธุ์ท้องถิ่น ไปจนถึงการทำประมงที่ทำลายสภาพแวดล้อม กลุ่มนักอนุรักษ์จะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ติดตามได้ในสารคดี เสียงเตือนใต้สมุทร