สารคดี สวนอีเดนที่ปลายโลก

วันที่ฉาย : 03/03/20

เวลาฉาย : 19.00 น. - 20.00 น.

เดินทางสู่จุดใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ จุดบรรจบระหว่างสองมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติก ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ที่บ้านของสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งหลากหลายชนิด แต่ในปัจจุบันความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ของที่นี่กำลังถูกทำลายลงด้วยฝีมือของมนุษย์