สารคดี เชื่อมต่อวิศวกรรม ตอน แอร์บัส 380

วันที่ฉาย : 07/03/20

เวลาฉาย : 21.00 น. - 22.00 น.

ติดตามขั้นตอนการออกแบบและสร้างเครื่องบินแอร์บัส 380 เครื่องบินโดยสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเหล่าวิศวกรจะต้องคำนวณเป็นอย่างดีเพื่อให้เครื่องบินนี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด