สารคดี เชื่อมต่อวิศวกรรม ตอน แท่นขุดเจาะยักษ์

วันที่ฉาย : 08/03/20

เวลาฉาย : 21.00 น. - 22.00 น.

ร่วมเดินทางไปชมเบื้องหลัง “สถานีแก๊สโทล เอ” (Troll A) สิ่งประดิษฐ์ใหญ่ที่สุด ที่เคลื่อนที่ผ่านทะเล ตะลึงกับการออกแบบโครงสร้าง ที่ไม่น่าเชื่อว่ามันคือนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 19 ว่าแต่?? เจ้าสิ่งประดิษฐ์ยักษ์ มีความเกี่ยวข้องอะไรกับแก้วคริสตัล ตึก ฟาร์ม รถแข่ง และกระถางปลูกพืช ร่วมหาความเชื่อมโยงได้จากสารคดีนี้