อัจฉริยะประดิษฐ์โลก ตอนที่ 5

วันที่ฉาย : 22/01/20

เวลาฉาย : 21.00-22.00

เมื่อ ไอน์สไตน์ ต้องเลือกเส้นทางที่เขาต้องเลือกเดิน วิทยาศาตร์คือสิ่งที่เขาใฝ่ฝันหาและครอบครัวคนที่เฝ้ารอสนับสนุนตัวเขา การพบกันอีกครั้งของเขาและเอลซ่า ติดตามได้ในสารคดี อัจฉริยะประดิษฐ์โลก ตอนที่ 5