เปิดโลกไพรเมต ชะนี ตอนที่ 1

วันที่ฉาย : 26/01/20

เวลาฉาย : 19.00-20.00

สารคดีติดตามเรื่องราวของชะนี ลิงไร้หาง ในประเทศไทย เริ่มต้นด้วยการเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ได้รับบาดเจ็บ และการใช้พวกมันอย่างผิดกฏหมายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ติดตามได้ในสารคดี เปิดโลกไพรเมต ชะนี ตอนที่ 1