สารคดี พวกมันใหญ่ได้เท่าไหร่กัน ตอน โคโมโดซิลล่า

วันที่ฉาย : 04/03/20

เวลาฉาย : 20.00 น. - 21.00 น.

มังกรโคโมโด (Komodo dragon หรือ Varanus Komodoensis) สายพันธุ์ตะกวดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังคงสืบเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน ตัวโตเต็มวัยสามารถมีความยาวลำตัวได้ถึง 3 เมตร หนึ่งในนักล่าที่อันตรายที่สุดแห่งเอเชีย