สารคดี กำเนิดโลก ตอน เอเวอร์เรส

วันที่ฉาย : 14/02/20

เวลาฉาย : 21.00 น. - 22.00 น.​

ยอดเขาเอเวอเรสต์ หนึ่งในเทือกเขาหิมาลัย การชนกันของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดยอดเขาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนเอเวอเรสต์ได้กลายเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ร่วมติดตามเรื่องราวได้ในสารคดี กำเนิดโลก ตอน เอเวอร์เรส