สารคดี ตามหาเอเลี่ยน – รหัสจากต่างดาว

วันที่ฉาย : 20/02/20

เวลาฉาย : 21.00 น. - 22.00 น.​

50 ปีก่อน มีการพบวัตถุแปลกประหลาด นักวิจัยได้วิเคราะห์ไว้ว่า ถ้าหากยังสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่นอกโลกของเราอยู่ ถ้าหากว่ายังโลกอีกใบที่คล้ายๆกัน แต่เราไม่เคยรู้ ร่วมติดตามเรื่องราวได้ในสารคดี ตามหาเอเลี่ยน – รหัสจากต่างดาว