ไขความลับร่างกายมนุษย์ ตอนที่ 1

วันที่ฉาย : 18/01/20

เวลาฉาย : 21.00-22.00

การสร้างร่างกายทางชีวภาพของมนุษย์ กระบวนการภายในตัวเรา จากอวัยวะหนึ่งสู่อวัยวะหนึ่ง กลไกการทำงานของร่างกายตั้งแต่เราลืมจาดูโลกจนถึงเวลาที่เราจากไป ติดตามได้ในสารคดี ไขความลับร่างกายมนุษย์ ตอนที่ 1