ไขความลับร่างกายมนุษย์ ตอนที่ 2

วันที่ฉาย : 19/01/20

เวลาฉาย : 21.00-22.00

เมื่อมนุษย์เราหายใจเข้า-ออกหนึ่งครั้งจะเกิดผลอะไรตามมาบ้าง กลไกการทำงานของระบบไหลเวียนที่น่าติดตาม ติดตามได้ในสารคดี ไขความลับร่างกายมนุษย์ ตอนที่ 2