สารคดี สำรวจจักรวาล ตอน ระเบิดเวลา

วันที่ฉาย : 02/03/20

เวลาฉาย : 21.00 น. - 22.00 น.

ในประวัติศาสตร์จักรวาลของเรา ไม่มีอะไรอันตรายไปกว่าการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอีกแล้ว