สารคดี เมื่อโลกไร้มนุษย์ ตอนที่ 6

วันที่ฉาย : 06/02/20

เวลาฉาย : 21.00 น. - 22.00 น.

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้ามนุษย์บนโลกหายสาบสูญไป ไม่เกี่ยวว่าเราอาจหายสาบสูญไปรึไม่ แต่มันเกี่ยวกับว่าจะเกิดอะไรขึ้น กับสิ่งที่เราหลงเหลือและกลายเป็นอนุสรณ์ของมนุษยชาติ นี่คือส่วนหนึ่งของการเดินทาง ที่จะนำเราสู่อนาคตของเมืองที่ไม่มีมนุษย์อยู่แล้ว ร่วมติดตามเรื่องราวได้ในสารคดี เมื่อโลกไร้มนุษย์ ตอนที่ 6