เมื่อโลกไร้มนุษย์ ตอนที่ 1

วันที่ฉาย : 05/01/20

เวลาฉาย : 21.00-22.00

โลกจะเป็นอย่างไรหากไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ หากเราเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวดาวเคราะห์ที่ลอยอยู่ท่ามกลางอวกาศ ร่วมหาคำตอบได้ในสารคดี เมื่อโลกไร้มนุษย์ ตอนที่ 1