เมื่อโลกไร้มนุษย์ ตอนที่ 3

วันที่ฉาย : 28/01/20

เวลาฉาย : 21.00-22.00

หากไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่บนโลกใบนี้จะเป็นอย่างไร มากันที่ลอสแอนเจลิส สวนสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ขยะมลพิษที่ลอยตามแม่น้ำมหาสมุทร จะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ ร่วมติดตามได้ในสารคดี เมื่อโลกไร้มนุษย์ ตอนที่ 3