สารคดี สัมผัสชีวิตนักล่า ตอน เส้นทางแห่งการอยู่รอด

วันที่ฉาย : 26/03/20

เวลาฉาย : 19.00 น. - 20.00 น.

ติดตามเรื่องราวของ Kevin Richardson ผู้เชี่ยวชาญพฤติกรรมสัตว์ และความผูกพันกับฝูงสิงโตในเขตอนุรักษ์ของแอฟริกาใต้