สารคดี เปิดชีวิตแมวยักษ์

วันที่ฉาย : 20/03/20

เวลาฉาย : 19.00 น. - 20.00 น.

ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ และช่างภาพสารคดี ในการคลุกคลีกับเหล่าแมวยักษ์ภายในอุทยานแห่งชาติของแอฟริกา เพื่อบันทึกการดำรงชีวิตและสายใยความผูกพันระหว่างแม่และลูกน้อย