หรรษาลิงจอมขโมย S2 ตอนที่ 2

วันที่ฉาย : 05/01/20

เวลาฉาย : 19.00-20.00

เรื่องราวของลิงป่าที่ถูกจับเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่และเมื่อฝูงลิงได้แบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายจึงเกิดการแย่งอาหารและขยายถิ่นฐาน ติดตามการ