เรื่องลึกลับของการนอน

วันที่ฉาย : 14/01/20

เวลาฉาย : 21.00-22.00

การนอน ทำให้ร่างกายความรู้สึกถูกยับยั้ง ความตื่นตัวที่เงียบงันการตอบสนองต่อสิ่งเร้าลดลง ฝันที่เสมือนจริง หรือพฤติกรรมที่เราอาจทำโดยไม่รู้ตัว หาคำตอบเหล่านี้ได้ในสารคดี เรื่องลึกลับของการนอน