สารคดี การล่มสลายของชาวมายา

วันที่ฉาย : 24/03/20

เวลาฉาย : 20.00 น. - 21.00 น.

ติดตามการค้นหาความจริงเกี่ยวกับโครงกระดูกที่พบในพื้นที่ของอาณาจักรมายาโบราณ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นกระดูกของผู้มีฐานันดรสูงของชนเผ่ามายา และอาจให้คำตอบกับเราได้ว่าเพราะอะไรอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่นี้จึงล่มสลายลง