สารคดี ความลับของป่าชายเลน

วันที่ฉาย : 21/03/20

เวลาฉาย : 19.00 น. - 20.00 น.

ป่าชายเลนเป็นสถานที่มหัศจรรย์ ที่สิ่งมีชีวิตใหม่กำเนิดขึ้น และเป็นที่เริ่มต้นในการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เมื่อต้นโกงกางออกดอกสีขาว แล้วตกลงไปสัมผัสกับโคลนมันจะพัฒนาตัวเอง กลายเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว ถือเป็นการกำเนิดพืชใหม่ๆ ขึ้นมา