ต่อชีวิตเสือสุมาตรา

วันที่ฉาย : 21/01/20

เวลาฉาย : 19.00-20.00

ในป่าที่ห่างไกลของเกาะสุมาตราที่ประเทศอินโดนีเซีย เสือสุมาตรา เสือโคร่งที่หายากมาที่สุดในโลก พวกมันมีเพียงแค่ 400 ตัวทั่วโลกและกำลังลดน้อยลงจากการล่าของนายพรานและภัยธรรมชาติ ติดตามได้ในสารคดี ต่อชีวิตเสือสุมาตรา